Privacyverklaring Artitec Fotografie

Wie zijn we?

Het website adres is: https://artitec.be.
Adres: A. Van der Moerenstraat 75, 9240 Zele
Telefoon: 075 72 17 41
E-mail: info@artitec.be

Verklaring

Om als fotograaf een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving; GDPR en nationale privacywetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

In overeenstemming met de wetgeving hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Wij verzamelen en gebruiken de door u aangeleverde gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.
  • Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om.
  • Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is. Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.
  • Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf, dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.
  • Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.

 

De privacywetgeving geeft je ook een aantal rechten:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen;
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, of wens je je rechten uit te oefenen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@artitec.be

Ben je ontevreden met de behandeling van je verzoek, dan kun je een klacht neerleggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

 

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Indien je niet akkoord gaat met het gepubliceerde beeldmateriaal mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

 

Cookies

Op onze website is er geen mogelijkheid om om berichten na te laten, in te loggen, artikels te posten of bewerken door bezoekers. Hiervoor zijn cookies dus niet van toepassing.

Wij maken wel gebruik van cookies op onze website. Deze cookies zijn kleine informatiebestanden die door onze server worden verzonden en bewaard op het toestel waarmee je deze website raadpleegt. Deze cookies maken het raadplegen van onze website gemakkelijker en aangenamer door je voorkeuren en surfgedrag bij te houden. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag. Je kunt de installatie van deze cookies weigeren, blokkeren, gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen en ze opnieuw van je toestel verwijderen. Hiervoor verwijzen we je naar de helpfunctie en de instellingen van je webbrowser.

 

Gebruikte Cookies:
• Sessie cookie, deze worden gewist als je je browser sluit.
• Opslag cookie